* Είχε δημοσιευθεί το 2008, στην προσωπική έκδοση ¨ΒΡΑΧΑΣΩΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ¨ - Τεύχος αριθ. 6