(Τα έργα "δείχνουν"...τα λόγια "πετούν"...τα γραπτά μένουν)
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΓΙΑ
ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗ