Μελέτη σταθμού παρατήρησης του όρνιου στο Σελινάρι
Πατήστε το παραπάνω θέμα για να δείτε τη μελέτη
Δείτε επίσης σχετικά : Δημοσίευση εφημερίδας Ανατολή 8/8/2016