Επειδή τον κ. Γιάννη Ντρίσεν, Βέλγο Αρχαιολόγο, των ανασκαφών του «ΜΠΟΥΦΟΥ», τον γνωρίζω πάνω από 20 χρόνια, προσβλέπω με εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του και συνεπώς είμαι αισιόδοξος, ότι το παλιό Αρρεναγωγείο, στο Βραχάσι, θα επιστρέψει στην παλιά μεγαλοσύνη του (εμφάνιση, κτιριακή λειτουργικότητα, περιβαλλοντική αναβάθμιση, κ.λ.π.)

​Όμως, για την τοπική και μόνο ιστορία (όχι για εγωιστικούς λόγους) υπενθυμίζω τις εξής σχετικές πρωτοβουλίες της παλιάς Κοινότητας Βραχασίου (την εποχή που ήμουνα Πρόεδρος της):

1. Έγινε σχετικός καθαρισμός του μισογκρεμισμένου Σχολείου, με μεταφορά των μπάζων, αξιοποίηση των κεραμιδιών που είχαν απομείνει, κ.λ.π.

2. Σημαντικό μέρος του τοίχου αντιστήριξης, στον περίβολο του Σχολείου (από τη βόρεια πλευρά, που είναι οι ελιές) είχε καταρρεύσει και γι' αυτό ξανακτίσθηκε από την αρχή

3. Από την ίδια πλευρά, που είναι οι ελιές, διαμορφώθηκε δρόμος, για να περνούν από εκεί τα αυτοκίνητα και όχι μέσα από την αυλή του Σχολείου (οι δυό πόρτες της αυλής πρέπει να «ξαναλειτουργήσουν»…)

4. Για να έχει όμως βατότητα ο δρόμος αυτός, η τότε Κοινότητα αγόρασε (και γκρέμισε) ένα γειτονικό κτίσμα, μέσω του Πολιτιστικού Συλλόγου, τον οποίο είχε χρηματοδοτήσει προηγουμένως. Δημοσιοποιώ, λοιπόν, το σχετικό συμφωνητικό, το οποίο είναι, ακριβώς, και κατά λέξη, το ακόλουθο:

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, αφενός Εμμ. Μιχ. Βαμβασάκης, Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Βραχασίου «Ο ΑΝΑΥΛΟΧΟΣ» ενεργών ως εκπρόσωπος του Συλλόγου αυτού και Γεώργιος Νικ. Μαρκάκης, Πρόεδρος της Κοινότητας Βραχασίου, ενεργών ως εκπρόσωπος της Κοινότητας και αφετέρου Εμμανουήλ Μανδελένης, αγρότης κάτοικος Βραχασίου-Σισίου, συμφωνήσαμε τα εξής:

​Ο τελευταίος των συμβαλλόμενων Εμμανουήλ Μανδελένης έχει στην κυριότητα του, νομή και κατοχή ένα σπίτι στον Οικισμό Βραχάσι, δίπλα από το παλιό Δημοτικό Σχολείο. Στη νοτιοδυτική πλευρά του σπιτιού αυτού, υπάρχει ένα συνεχόμενο δωμάτιο, με ανώγειο, το οποίο περιβάλλεται με Κοινοτικό δρόμο, από τις τρεις πλευρές του. Προκειμένου λοιπόν να διευκολυνθεί η βατότητα (με μικρό αυτοκίνητο) του κοινοτικού δρόμου, αλλά και για ν' αναδειχθεί και προβληθεί καλύτερα η όλη αρχιτεκτονική του παλιού Δημοτικού Σχολείου, ο ανωτέρω ιδιοκτήτης δέχεται να κατεδαφίσει το δωμάτιο αυτό, αντί αποζημίωσης δρχ. εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων (175.000).

Με την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού, ο Εμμανουήλ Μανδελένης δηλώνει ότι εισέπραξε, από τον παραπάνω Πολιτιστικό Σύλλογο το εν λόγω ποσό και αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει, μέσα σε είκοσι μέρες, το ως άνω περιγραφόμενο δωμάτιο ελεύθερο και έτοιμο για κατεδάφιση.

Τέλος, συμφωνούνται και τα εξής, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος:

α) Αν χρειασθεί, οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να προσέλθουν, εντός μηνός από της ειδοποίησης τους, για τη σύνταξη του σχετικού συμβολαιογραφικού εγγράφου (με έξοδα της Κοινότητας Βραχασίου)

β) Για κάθε μήνα καθυστέρησης παράδοσης του δωματίου αυτού, ο Εμμανουήλ Μανδελένης υποχρεούται σε ποινική ρήτρα δέκα χιλιάδων δρχ. (10.000).

Βραχάσι, 23 Δεκεμβρίου 1988

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΑΡΡΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ
(από τη Βελγική Αρχαιολογική Σχολή)
του Γ. Ν. Μαρκάκη (Μαρκογιώργη)
Ο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣΕμμ. Μανδελένης
του Γ. Ν. Μαρκάκη (Μαρκογιώργη)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΑΝΑΥΛΟΧΟΣ»


Εμμ.Μ.Βαμβασάκης
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ


Γ.Ν. Μαρκάκης