(ακριβές αντίγραφο από τη σχετική σύμβαση)

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Στη Νεάπολη, 28 Ιανουαρίου 1987, οι κάτωθι Υπογεγραμμένοι:
1) Μαρία Καμαράτου-Φθενάκη, κάτοικος Νεαπόλεως Μεραμβέλλου.
2) Ο Πρόεδρος του Αθλητικού Ομίλου Βραχασίου, Σωκράτης Γεωρ. Φθενάκης νόμιμα εκπροσωπών τον παραπάνω Αθλητικό Όμιλο, συμφωνήσαμε τα κάτωθι:
Η πρώτη των συμβαλλομένων, έχουσα την επικαρπία του κατά τη θέση ΄΄ΖΟΥΡΒΑ΄΄ Σισίου Βραχασίου ακινήτου κτήματος, εκτάσεως περίπου έξι (6) στρεμμάτων. με πλησιαστές αγροτικό δρόμο, Ζαχαρένια συζ. Δημ. Σταματάκη κ.λ.π. και την οποία επικαρπία έχει με την από 30-10-1951 ιδιόγραφο διαθήκη του συζύγου της Αντωνίου Γεωργίου Φθενάκη, ενοικιάζει στον Αθλητικό Όμιλο Βραχασίου, αντί μηνιαίου μισθώματος 1.000 δραχμών, το οποίο θα προσαυξάνεται κατά 20% κάθε χρόνο και το οποίο μίσθωμα θα καταβάλλεται, ανά 6μηνο, εις την Σχολική Επιτροπή του Δημοτικού Σχολείου Βραχασίου, για την εκπλήρωση των σκοπών που τάσσει η ανωτέρω διαθήκη. Η μίσθωση θα αρχίσει από 1 Ιανουαρίου 1987 και θα είναι επ'αόριστον. Το ανωτέρω ακίνητο, η πρώτη των συμβαλλομένων συμφωνεί να διαμορφώσει, με αποκλειστικά έξοδα, φροντίδα και δαπάνες, ο Αθλητικός Όμιλος Βραχασίου, σε γήπεδο, για την άθληση των νέων του Βραχασίου.
Ο δεύτερος των συμβαλλόμενων, κατόπιν συστάσεως του Προέδρου της Κοινότητας Βραχασίου, Γεωργίου Νικ. Μαρκάκη και του Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Βραχασίου, Δημήτρη Βελονάκη, μετά την διαμόρφωση του ανωτέρου ακινήτου σε αθλητικό γήπεδο, εκφράζει την ευχή και την επιθυμία, όπως το γήπεδο αυτό άθλησης νέων ονομασθεί, προς τιμήν του συζύγου της πρώτης ΄΄Φθενάκειο Αθλητικό Κέντρο΄΄.
Η Ουρανία και Ευχαριστή Εμμαν. Καμαράτου εγκρίνουμε ρητά και ανεπιφύλακτα την μίσθωση της επικαρπίας του ακινήτου στη θέση ΄΄ΖΟΥΡΒΑ΄΄ Σισίου Βραχασίου και συμφωνούμε με τους ανωτέρω όρους.
Σε πίστωση έγινε το παρόν, εις τριπλούν, και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους και λαμβάνει ο καθένας ένα αντίγραφο.

​ ​

​​
*Είναι αυτονόητο, ότι, για να έχει πιθανότητες επιτυχίας ο νέος Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Βραχασίου, πρέπει να ΄΄τιμωρήσει τον εαυτό του΄΄ και να γράψει χίλιες φορές τα δίστιχα που έχω δημοσιεύσει σε προσωπικές εκδόσεις. Δηλαδή:
α) ​Άλλο να είσαι οπαδός και στ'άκρα να μην φτάνεις
​κι άλλο νάσαι υπήκοος κι ότι σου πουν να κάνεις (όπως π.χ. ο Μάμος)
β) Όπου μοιράζονται λεφτά μπάχαλο βασιλεύει
​γιατί καθένας τα πολλά για πάρτη του γυρεύει (όπως π.,χ. στις παραλίες)


** Πρώτος θείος του σημερινού Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Βραχασίου
Ο ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΘΑ ΣΕΒΑΣΘΕΙ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΤΟΥ;
Οι εγκρίνουσες την​ ανωτέρω σύμβαση:


-Ουρανία Καμαράτου
-Ευχαριστή Καμαράτου
Οι Συμβαλλόμενοι:
- Μαρία Καμαράτου
​ (Φθενάκη)

-Σωκράτης Φθενάκης**
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας​
-Γεώργιος Νικ. Μαρκάκης

Ο Δ/της του Δημοτ. Σχολείου
-Δημήτρης Βελονάκης