Η διόρθωση έγινε με δική μου πρωτοβουλιά και χαίρομαι που υπάρχουν δημοσιογράφοι οι οποίοι διορθώνουν τα λάθη τους
( παράδειγμα προς μίμηση..)
ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ* ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΡΑΧΑΣΙ ΤΟΥ "ΑΝΑΥΛΟΧΟΥ"
* Ευχαριστούμε, ιδιαιτέρως, την Αρχαιολόγο κ. Ζωγραφάκη, για την πρωτοβουλία της αυτή και ελπίζουμε ότι και το 2013 θα συνεχισθούν οι ανασκαφές, με χρήματα που θα χορηγήσει ο Δήμος (ως αναπλήρωση των τόκων που οφείλει η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε., για το ποσό των 12.000.000 δρχ που της είχε δώσει, για το σκοπό αυτό, η παλιά Κοινότητα Βραχασίου το 1998).